Veterinární obvod

Obvody již pomalu nemají takový význam jako měly v minulosti. Dnes veterinární lékař, který má osvědčení od Komory veterinárních lékařů ČR, může prakticky vykonávat svoji činnost po celé republice. Obvody jsou ale v mnoha případech po domluvě mezi kolegy stále dodržovány. Souvisí to v podstatě s činností, vykonávanou pro stát, tzv. státní zakázkou, která je účtována Krajským veterinárním správám, prostřednictvím jednotlivých inspektorátů, které v podstatě kopírují bývalé okresní veterinární správy.

Veterinární obvod zahrnuje obce:

zvířátka
  • Břeclav
  • Poštorná
  • Charvatská Nová Ves
  • Ladná
  • Lednice
  • Hlohovec
  • Kostice
  • Lanžhot

Jak jistě víte, veterináři se po revoluci rozdělili na dva tábory. Menší část, cca do 1000 veterinářů a veterinárních techniků vstoupila do státních služeb a vykonávají činnost jako státní úředníci na úseku hygieny potravin (prohlídka masa na jatkách) a ochraně státních hranic před zavlečením nebezpečných nákaz a větší část, něco přes 2000 veterinářů, vykonávající vlastní léčebně-preventivní činnost u zvířat. Ve skutečnosti jich však většina úzce spolupracuje se státními veterináři.